Direct2Go

Snel en makkelijk direct je weg vinden.
Versie 2.2. Lees meer...

Handleiding

Inhoud  > Locaties
Lijst
Filteren
Zoeken
Details
Beoordelen
Toevoegen
Verwijderen

 

Lijst

Alle locaties op de kaart kan men in een lijst raadplegen door te drukken op het lijstsymbool.

Lijst

 

Filteren

Om locaties op te filteren drukt u op de categorienaam bovenaan het scherm. Nu verschijnt een venster met de categorie kiezer. Alle categorieën niet zichtbaar op het scherm. Door het scherm naar boven/onder te schuiven worden deze zichtbaar.
Zodra u uw keuze heeft gemaakt drukt u links boven op ‘Kaart’. Door te filteren op de gewenste categorie heeft u snel alle beschikbare locaties bij u in de buurt. Om locaties in bijv. een andere plaats/stad te bekijken maakt u voor of na het filteren gebruik van het zoeksymbool of verschuift u de kaart.
Omdat de App nog niet landelijk dekkend is, kunt u nog zogenaamde ‘blind spots’ tegenkomen.

Filter

 

Zoeken

Om een naam, adres of categorie te zoeken gebruikt u het zoeksymbool links van het toevoegsymbool. Hierna verschijnt boven in het scherm een invoerscherm en onderaan het scherm ziet u een toetsenbord. Zie afbeelding.

search_list_screen

zoeken

 

Details

Zie afbeelding

consulting

raadplegen

 

Toevoegen

Om uw huidige of een locatie die u aanwijst (door de kaart te schuiven) toe te voegen gebruikt u het toevoegsymbool rechtsboven in het scherm. U kunt er ook voor kiezen om eerst een locatie te zoeken door gebruik te maken van het zoeksymbool links van het toevoersymbool.
Het is belangrijk dat u allereerst een categorie/filter kiest voordat u een locatie toevoegt. Andere categorieën dan Favorieten kunnen niet door u worden verwijdert.

search_screen

toevoegen

 

Verwijderen

Verwijderen van locaties is alleen mogelijk indien u (eigen) favorieten heeft toegevoegd. Favorieten zijn locaties die u voor eigen gebruik (niemand anders kan deze locaties zien/inkijken) bewaard. Dit kan bijv. de locatie van uw geparkeerde auto zijn, een leuk terras of een winkel die u nog eens wil bezoeken.
Om favoriete locaties bij u in de buurt te verwijderen gebruikt u lijst voor een overzicht van alle locaties bij u in de buurt. In deze lijst plaatst u een vinger op een locatie en verplaatst de naar links. Zie voorbeeld.

remove_screen

verwijderen

Aan de rechterzijde van de geselecteerde locatie verschijnt de melding Verwijder. Zodra u deze melding aanraakt, verschijnt een venster waar u of daadwerkelijk de locatie verwijdert door te bevestigen met OK of de procedure afbreekt met Annuleer.