Direct2Go

Snel en makkelijk direct je weg vinden.
Versie 2.2. Lees meer...

Handleiding

Inhoud  > Kaartscherm
Verschuiven
Zoomen
Centreren
Radius instellen
Positie
 

Wanneer u de app voor de eerste keer opstart, kunt u de online handleiding te bekijken door op ‘OK’ te drukken. Wilt u voorkomen dat het ‘Welkom’ scherm bij het starten van de app opnieuw verschijnt, druk dan op ‘Niet meer vragen’ of ‘Annuleer’ wanneer u de volgende keer opnieuw geattendeerd wilt worden.

Online handleiding

 

Verschuiven

Op de kaart geeft de blauwe punt met markering uw locatie aan. Bovenaan verschijnt het adres dat correspondeert met die locatie. Om de kaart te verschuiven plaatst u een vinger op de kaart en vervolgens verplaatst u deze in de gewenste richting. De kaart beweegt dan met de vinger mee. Ook kunt u met een snelle veeg de kaart verschuiven.

Verschuiven

 

Het is zelfs mogelijk om in verschillende grote steden zoals Londen, Parijs en Vancouver CA een driedimensionaal  kijkje te nemen. Zoom eerst ver genoeg in om de contouren van de gebouwen te zien en plaats twee vingers naast elkaar op het scherm. Schuif nu langzaam omhoog totdat het gewenste effect is bereikt.

Driedimensionaal

 

Zoomen

Inzoomen:
Dubbel tik met een vinger op de kaart of plaats twee vingers op de kaart en schuif  van elkaar.
Uitzoomen:
Dubbel tik met twee vingers op de kaart of plaats twee vingers op de kaart en schuif naar elkaar.

Zoomen

 

Centreren

Gebruik het radiussymbool als u de kaart wil centreren. De cirkel (radius) is transparant waardoor u direct een overzicht heeft van alle locaties binnen deze cirkel. De afstand wordt hemelsbreed gemeten en is zichtbaar onder het radiussymbool

Centreren

Positie

Door op het mijn positie links onderin het dashboard te gebruiken verplaatst de kaart naar uw huidige locatie welke zichtbaar is als een blauwe pulserende punt in het midden van het scherm.

Positie